/ 13 نظر / 83 بازدید
نمایش نظرات قبلی

خاک تو سرت عزيز رضايان رشوه خوار ديوس اين گنج شاسلطانه ننته زنتو با تلويزيونت ميخرم ... همراه با تصوير قربان رضايان و مولود .... خاطراته سالهاي طايفه رضايان ... گج عزيز

پدرسوخته رشوه خوار

اين خانه خونه که ميبينيد مال مردم است

از طريق آدم فروشي و دزدي اموال دولت ساخته شده است..ديوس

ندي بدي خر کره بکرده

کليدشو اول بده نسرين رضايان مهمان داره ...

خاک تو سرت

دالتونا گنج ياب چلاو

بيشرف ادمفروش دمت گرم عجب حرفي زذي

خاک بر سرت با خونه ساختنت شبيپ طويلست